Delatnost

PREPIS VOZILA – REGISTRACIJA VOZILA – ODJAVA VOZILA
AUTÓ IRATÁS – REGISZTRÁLÁS ÉS KIJELENTÉS

  • Sačinjavanje kupoprodajnog ugovora,
  • Usluga odlaska u Poresku odjavu umesto Vas,
  • Usluga odvoženja Vašeg vozila na Tehnički pregled, i zakazivanje tehničkog pregleda,
  • Registracija vozila,
  • Odjava vozila,
  • Sačinjavanje punomoći za upravljanje tuđim vozilom,
  • ATLAS i VOZZI pomoć na putu,

Vršimo uslugu prepisa i registracije na celoj teritoriji Republike Srbije (slanje dokumentacije poštom agencijama sa kojima sarađujemo)

POSEBNA USLUGA:
Plaćanja svih računa (izbegavanje gužve na šalteru Pošte)!